Crest HV-016
Heimevernets spesialavdeling
 
  Hjem | Nyhetsarkiv  
 

 

08.04.2014:
Aftenposten: Utredning av ny eliteavdeling i HV skal være klar 1. juni
Lenke: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Utredning-av-ny-eliteavdeling-i-Heimevernet-skal-vare-klar-1-juni-7530859.html#.U0Tk-lcjpAA

08.04.2014:
NTB/ANB: Vil ha en ny HV-styrke
Saken er dekket i 73 medier etter at NTB/ANB sendte ut artikkel basert på Aftenpostens oppslag. Her er et av de mange oppslagene:
Lenke: http://www.bladet.no/nyheter/article7282441.ece

07.04.2014:
AP.no: Vurderer å gjenopplive topptrent HV-avdeling
En skarp reaksjonsstyrke. Som sammen med spesialsoldatene skal assistere politiet. Slik beskriver Ine Eriksen Søreide en ny eliteavdeling i Heimevernet, i følge Aftenposten. -Vi mener altså at det igjen er nødvendig å vurdere om vi trenger den type enheter, se på behovet som et moderne HV og forsvar har for å bistå politiet i gitte situasjoner, sier Eriksen Søreide til Aftenposten.
Tillitsvalgt Thomas Lund Nielsen gir følgende kommentar: - Vi er ikke opptatt av å få en oppreisning for 016. Vi er kun opptatt av at beredskap. - Hva med dere som utgjorde avdelingen, har dere holdt dere i form? - Ja, alle er i form. Vi vil raskt kunne komme opp på det nivået vi hadde, sier Nielsen.
Lenke: www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vurderer-a-gjenopplive-topptrent-HV-avdeling---7529393.html

05.07.2012:
VG: Forsvaret signerte forlik med forkastede elitesoldater
Lenke: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10111561

02.07.2013:
VG: Forsvaret slår retrett - inngår forlik med elitesoldater
Lenke: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10104607

11.06.2013:
NTB/Aftenposten: - Sunde hadde ikke myndighet til å legge ned HV-016
Forsvarssjef Harald Sunde hadde ikke myndighet til å legge ned Heimevernets spesialstyrke HV-016 i 2010, ifølge Stortingets ombudsmann for Forsvaret. Ombudsmannen mener landets beredskap er blitt vesentlig svekket med nedleggelsen.

Lenke: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Sunde-hadde-ikke-myndighet-til-a-legge-ned-HV-016-7227179.html
Lenke: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10104036
Lenke: http://www.nrk.no/nyheter/1.11074493
Lenke: http://www.dagbladet.no/2013/06/11/nyheter/innenriks/forsvaret/hv-016/27644345/
Lenke: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/-forsvarssjefen-hadde-ikke-myndighet-til-aa-legge-ned-hv016-4065584.html
Lenke: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11074518
Lenke: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10104047
Lenke: http://www.dagsavisen.no/samfunn/hv-016-redegjorelsen-kan-ikke-oversees/

4.6.2013:
Ap krever svar fra Strøm-Erichsen etter epostrotet
En samlet kontrollkomité krever at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) svarer på hvordan hun kunne overse varslerbrevet om spesialstyrkene.

Frp og Venstre la i et møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget frem et utkast til et brev med spørsmål som Ap-statsråden må besvare. Like etter klokken 15 var møtet i komiteen over og samtlige partier stiller seg bak utspørringen av Strøm-Erichsen.

- Når vi kjenner forhistorien med HV016, hvor Forsvaret også brukte spesielle metoder i prosessen, så er det spesielt hvis statsråden sitter på slike alvorlige opplysninger uten å foreta seg noe, sier kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp). Også Arbeiderpartiet på Stortinget stiller seg bak brevet, som er sendt deres egen statsråd, forklarer Martin Kolberg: - Det er nødvendig for oss å få frem fakta i denne saken. Vi må få statsrådens svar før vi kan konkludere med hva vi eventuelt skal gjøre videre, sier Kolberg.

Kolberg fornøyd
Han mener det var helt avgjørende at Strøm-Erichsen beklaget tabben.

- Slik jeg forstår statsråden, så oppfattet hun at henvendelsen var et referat. Når det viser seg at brevet inneholdt opplysninger om at personell i Forsvaret hevder at de har blitt truet av overordnet befal, så var det nødvendig å beklage at det ikke ble oppdaget, sier Ap-nestoren. Han vil ikke forskuttere hvordan komiteen vil håndtere saken videre, men sier han mener Strøm-Erichsen har gjort en god jobb.

- Hun har redegjort for sin handlemåte og departementet har håndtert varslersaken i snart en måneds tid. Slik jeg ser denne saken nå, så har hun håndtert dette bra, sier Martin Kolberg.

Forklaringsproblem
Høyres Per-Kristian Foss mener Strøm-Erichsen har et forklaringsproblem.

- Denne saken er alvorlig. Hun har åpenbart et behov for å forklare seg, ikke minst om hvorfor det tok henne så lang tid å oppdage denne saken. Det kan virke som om hun har sovet i timen, sier Foss til VG.

Leste ikke varslerbrev
VG skrev mandag at Strøm-Erichsen 15. februar i år fikk tilsendt en epost som inneholdt et varslerbrev, men at forsvarsministeren ikke leste brevet i sin helhet og etterpå glemte hele eposten. I brevet beskriver avdelingstillitsvalgte i MJK hvordan trusler om å bli telefonavlyttet ble fremsatt for å få marinejegerne til å holde kjeft om forsvarssjef Harlald Sundes fagmilitære råd om å slå sammen spesialstyrkene på Rena i innlandet.

- Jeg besvarte e-posten samme kveld for å kvittere på at den var mottatt. Jeg tolket det slik at vedleggene var en oppsummering av vårt møte, og leste dem derfor ikke så grundig som jeg kanskje burde ha gjort, sa Strøm-Erichsen mandag.

03.06.2013:
Oslo (NTB-Steinar Schjetne): Først tre måneder etter at hun fikk eposten fra Marinejegerkommandoens tillitsvalgte, satte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen seg inn i innholdet.
Forsvarsministeren kjente «ikke detaljene i vedleggene før mediene kontaktet departementet tre måneder senere og ba meg kommentere dem», skriver Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i en redegjørelse mandag. Hun har fått sterk kritikk for ikke å ha tatt på alvor påstander om løgn, manipulasjon og trusler om telefonavlytting fra Forsvarets toppnivå i forbindelse med forslaget om å flytte Marinejegerkommandoen fra Rammsund til Rena, slik VG skriver.

Forslaget ble imidlertid forkastet, men de tillitsvalgte har fortalt at de under prosessen blant annet ble utsatt for trusler om avlytting fordi de var «hardlinere» som «ødelegger prosessen». Forslaget om å samle spesialstyrkene på Rena, framkom i forsvarssjefens militærfaglige råd i februar. Strøm-Erichsen hevder hun fikk eposten fra de tillitsvalgte 15. februar, og at hun leste den da – men ikke «så grundig som jeg kanskje burde ha gjort».

Ikke oppsummering
«Den var ventet. Vi hadde hatt et møte en uke tidligere, hvor de uttrykte bekymring for spesialstyrkestudiens prosess og retning. Jeg besvarte eposten samme kveld for å kvittere på at den var mottatt. Jeg tolket det slik at vedleggene var en oppsummering av vårt møte», skriver statsråden. Når hun nå, tre måneder senere, har satt seg inn i detaljene, skal det ha blitt etablert en såkalt varslersak i departementet, hvor påstandene ettergås nøyere. «Det første jeg gjorde da jeg leste vedleggene var å be departementsråden undersøke påstandene om trusler», skriver Strøm-Erichsen. Opposisjonen på Stortinget vil nå prøve å få kontroll- og konstitusjonskomiteen til å se på saken. Allerede på komiteens møte onsdag ettermiddag, vil leder Anders Anundsen (Frp) be om at komiteen igangsetter den innledende prosessen ved å sende kontrollspørsmål til forsvarsministeren.

– Jeg mener vi må sette spørsmålstegn ved om departementet hadde tilstrekkelig grunnlag for beslutningen om å slå sammen Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen og ved departementets journalrutiner. Det vekker selvfølgelig uro og mistanke når akkurat denne type dokumenter forsvinner, sier Anundsen til NTB.

– Alarmklokkene burde ringt
Han mener det ikke på noen måte er formildende at Strøm-Erichsen skal ha hatt et møte med de tillitsvalgte uka før eposten ble sendt. Tvert imot burde det møtet ha fått «alle alarmklokker til å ringe samtidig» da eposten ankom departementet, mener han. Det har vært kjent at MJK har vært utsatt for sterkt press etter beslutningen om sammenslåingen, ifølge Anundsen, som peker på flere tidligere beslutninger som har vært svært omstridte, blant annet når det kommer til HV-016.

– Når en statsråd er kjent med dette bakteppet, så fremstår det som veldig rart at hun ikke har orket å sette seg inn meldinger hun har fått fra MJK. Det har ikke manglet på advarsler om styringskulturen i Forsvaret. Denne saken føyer seg bare inn i rekken av det som fremstår som en ganske spesiell lederstil i Forsvaret under forsvarsministerens ledelse, sier Anundsen. Svaret på spørsmålene, dersom han får et tilstrekkelig mindretall med seg i komiteen onsdag, avgjør om komiteen på et senere tidspunkt vil åpne sak mot Anne-Grete Strøm-Erichsen. (©NTB)

11.03.2013:
TV2: Regjeringen har lyst ut stillingen som forsvarssjef, Harald Sunde må derfor gå av før tiden
TV2-nyhetene melder i dag at regjeringen har lyst ut stillingen som forsvarssjef. Det betyr at Harald Sunde må gå av før åremålet hans er ute om ett år. Sunde ønsket ikke å stille til intervju. TV2 viser til at det har vært store konflikter rundt nedleggelsen av HV 016 og sammenslåingen av spesialstyrkene.

12.11.2012:
Forsvarsledelsen må svare for HV-016-nedleggelse i Stortinget
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité hadde mandag 12. november høring hvor blant andre forsvarssjef Harald Sunde, GIHV Kristin Lund og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ble invitert til å svare på spørsmål. Mange av spørsmålene berørte nedleggelsen HV-016. Nedenfor ligger lenker til noe av den omfattende pressedekningen som kom i etterkant av høringen, samt lenke til referat og opptak.

GIHV innrømmer: «-Ja, HV er svekket». Her finner du NTB-melding gjengitt i 47 nettaviser over hele landet: nordlys.no/nyheter/article6338392.ece

Dagbladet: Kolberg refset forsvars-toppene: «-For veike». Sunde var den som i sin tid la ned Heimevernets skarpe styrke, HV016. Dette ble han grillet på av komiteleder Anders Anundsen, som viste til at Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har ment at det svekket beredskapen: http://db.no/2012/11/12/nyheter/innenriks/politikk/22_juli/terrorangrepet/24323767/

Kjell Dragnes’ kommentar i Aftenposten: ap.no/meninger/kommentarer/Veike-kongsmenn_-krigsmenn-7043481.html

Her finner du referatet fra høringen: stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Horinger/2012-2013/121112/

Her finner du TV-opptak fra høringen: tv.nrk.no/serie/ekstra-nyhetssending-tv/nnfa41008912/12-11-2012#del=5

08.11.2012:
Riksrevisjonen har undersøkt nedleggelsen av HV-016
Torsdag 8. november overleverte Riksrevisjonen sin «oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget» til Stortinget. Riksrevisjonen har brukt nedleggelsen av HV-016 som case i forbindelse med undersøkelsene rundt Forsvarsdepartementets forvaltning. Vedlegget til rapporten viser en detaljert gjennomgang av saken.
Lenke: http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/Oppfolging2012.aspx

08.11.2012:
Fremdeles tid til å redde viktig kapasitet fra HV-016
Oslo (NTB): Høyre sier det er bra at Arbeiderpartiets Marit Nybakk innser at forsvarssjefens nedleggelse av Heimevernets spesialavdelinger, HV-016, var en gal avgjørelse
Leder Ine Marie Eriksen Søreide (H) i Stortingets utenriks- og forsvarskomité ønsker Arbeiderpartiets forslag om å opprette lokale, spesialiserte grupper for å bistå politiet med beredskap, sikring og terrorbekjempelse velkommen. Hun sier regjeringspartiet ikke vil møte motstand på Stortinget med forslaget.

– Dette er så å si ordrett det samme som vi har foreslått i to år. Det er godt det kommer nå, for fremdeles er det litt tid igjen til å hente tilbake noen av dem med viktige kunnskap som forlot forsvaret i protest mot nedleggelsen, sier Søreide til NTB. Hun er tilbakeholden med å være etterpåklok, men trekker likevel fram at mange av de tingene som er beskrevet som feil eller mangler vedrørende sikring 22. juli, er oppgaver som de gamle HV-016-avdelingene kunne ha løst raskere dersom de ikke var blitt lagt ned et halvt år før.

– Det som i alle fall er sikkert er at det var en veldig uryddig prosess rundt nedleggelsen og at vi mistet kapasiteter vi har bruk for. Forsvarssjefen begynte med å legge det fram som et innsparingstiltak, for så å kalle avdelingen en overlevning fra den kalde krigen. Til slutt ble HV-016 karakterisert som en avdeling ute av kontroll, og jeg skjønner mange reagerte på det, sier Søreide. (©NTB)

08.11.2012:
NTB: Lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vil konfrontere forsvarssjefen med HV-016-nedleggelse
Spørsmålet om Forsvaret beholdt evnen til å mobilisere lokalt etter nedlegging av HV-016, kan bli tema når forsvarssjefen skal svare for seg i høringen om 22. juli mandag. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp), sier at det blir interessant å få belyst hvor god Forsvarets evne til rykke ut raskt er etter nedleggingen av HV-016, når forsvarssjef Harald Sunde møter til komiteens høring i Stortinget.
Lenke: http://www.ringblad.no/Innenriks/article6331377.ece

08.11.2012:
NTB: Ap vil ha tilbake lokale spesialavdelinger i Forsvaret
Sentrale aktører i Arbeiderpartiet går inn for å gjenopprette lokale spesialavdelinger i Forsvaret, lik Heimevernets 016-avdelinger, som ble lagt ned for to år siden. Det lokale Arbeiderpartilaget Internasjonalt Forum (INFO) i Oslo vedtok forslaget på sitt møte mandag 22. oktober. Under tittelen « Oppretting av militære reserveenheter med kort responstid og spesielt utplukkede mannskaper i de store byene», går lokallaget inn for å gjenopprette spesielle eliteavdelinger med frivillige som har fått kostbar militær utdannelse. Troppene skal blant annet gi politiet bistand i å forebygge eller bekjempe terroranslag, står det i forslaget. Det er under to år siden forsvarssjef Harald Sunde la ned Heimevernets spesialavdeling HV-016 med det argument at «avdelingen kun har bestått ved en forglemmelse» etter den kalde krigen. (©NTB)
Lenke: http://www.gd.no/nyheter/innenriks/article6331189.ece

05.10.2012:
Aftenposten stiller spørsmål ved 016-nedleggelse på lederplass
Her er utdrag fra Aftenpostens lederartikkel: « Forsvaret kom forholdsvis godt fra granskningen som Gjørv-utvalget foretok. Men ikke alle spørsmål er besvart. Som for eksempel: Hva var det egentlig som foregikk da forsvarssjef Harald Sunde fikk nedlagt HV-016, en spesialstyrke som også kunne brukes i antiterroroppdrag? Daværende forsvarsminister Grete Faremo avviste under en debatt i Stortinget i november 2010 at terrorberedskapen var blitt svekket som følge av nedleggelsen.
Vel et halvt år senere smalt det. Nå vet vi hvor svak beredskapen egentlig var. Og nå hører vi de riktige ordene om at man må lære av sine feil. Nedleggelsen av HV-016 var en stor feil. Men til tross for at det er bevist av de tragiske begivenhetene, har vi dessverre liten tro på at noe vil bli gjort for å endre det «endelige vedtaket». Til det er det gått altfor mye prestisje i det.»

15.09.2012:
VG Nett: Slakter bruken av forsvarssjefen som sannhetsvitne for kommisjonen
22. juli-kommisjonen kritiseres av NUPI for å ha brukt forsvarssjef Harald Sunde som sannhetsvitne til den turbulente nedleggelsen av HV016 som han selv sto bak. «Vi mener kommisjonen burde ha gransket den meget omdiskuterte nedleggelsen av HV-016 mye grundigere. Vi anbefaler at en tilsvarende kapasitet som tilsvarer den HV-016 hadde gjenopprettes så snart som mulig», heter det i høringsuttalelsen fra NUPI.
Lenke: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10045556

09.09.2012:
Kommentatorartikkel i Nettavisen: Forsvarssjefens bløff om spesialavdelingen HV016
«Hvis det blir regjeringsskifte etter stortingsvalget til neste år, er det sannsynlig at HV016 som kapasitet blir gjenopprettet. Det er et forståelig standpunkt.

Det er mer uforståelig at det er gått så mye prestisje i HV016-saken at de ansvarlige for nedleggelsen lykkes med å tie ihjel de beredskapsmessige konsekvensene knyttet til nedleggelsen», skriver Kjetil Stormark.
Lenke: maktogavmakt.nablogg.no/?p=100

04.09.2012:
Dagens Næringsliv: Elitesoldater i bonusbråk
«Elitesoldatene i HV-016-styrken saksøker sin tidligere oppdragsgiver Forsvaret. Avdelingen ble til elitesoldatenes store overraskelse nedlagt uten forvarsel i oktober 2010. Kravet mot Forsvaret er at alle som hadde tegnet kontrakt for en ny treårsperiode før nedleggelsen, skal få utbetalt bonuser. Med seg på laget har soldatene fått LOs juridiske avdeling og Norges Offisersforbund.

– Det gjelder manglende utbetalt bonus, og er et erstatningskrav mot Forsvaret, sier forbundssekretær Eigil Jespersen i Norges Offisersforbund til Dagens Næringsliv. Tillitsmannen i HV-016-styrken er forbauset over Forsvaret og Forsvarsdepartementet opptreden i saken. – Vi har tilbudt oss å finne løsninger for videreføre den spesielle kapasiteten, men det har ikke vært noen dialog for å finne løsninger på hardt tiltrengte kapasiteter Norge trenger. Det er derfor Norges Offisersforbund og LO engasjerer seg så sterkt i denne saken, sier Thomas Lund Nielsen».

07.06.2012:
Opposisjonen vil gjenopprette skarp HV-kapasitet
Innstillingen fra Stortingets Forsvars- og utenrikskomité ble lagt frem i dag. Opposisjonen (i innstillingen kalt «flertallet» fordi de har flertall i komiteen selv om de ikke har flertall i plenum) lyder som følger:
Flertallet viser til regjeringens nedleggelse av HV-016-avdelingene og mener fortsatt at disse avdelingene utgjorde særskilt kapable avdelinger i Heimevernet før de ble lagt ned i 2010. Avdelingene var i stor grad bemannet av personell med bakgrunn fra spesialstyrkene. Dette ga Heimevernet en meget fleksibel kapasitet på høy beredskap og med lav kostnad. Flertallet vil gjenopprette lignende jegeravdelinger, med kort klartid, som del av den militære kapasiteten til HV i tilknytning til større befolkningssentra.

14.12.2011:
VG: Stortinget bestemte at HV skulle inn i politiets terrorplaner. Slik ble det ikke.
Stortingets 22. juli-komité mener politiet ikke har fulgt de folkevalgtes vedtak for å sikre terrorberedskapen i Norge. I flere år har Stortinget understreket at Heimevernet skal ha en viktig rolle å spille i tilfelle terrorangrep. Men, i politiets beredskapsplaner har HV fått en perifer rolle, stikk i strid med budskapet fra de folkevalgte. – Det er en bestilling fra Stortinget til Politidirektoratet og Justisdepartementet. Den bestillingen er ikke fulgt opp. Så forbannet enkelt er det, sier Frps Jan Arild Ellingsen, som er medlem av 22. julikomiteen til VG.
NTB-sak basert på VGs artikkel: ap.no/nyheter/iriks/--Stortingets-vedtak-om-HV-beredskap-ble-ikke-fulgt-6720491.html

13.12.2011:
En samlet opposisjon stemte for gjenopprettelse av en «spiss, fleksible og mobiliserbar innsatskapasitet»
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 fremmet Høyre og Frp følgende forslag:  «Det gjenopprettes en spiss og fleksibel mobiliserbar innsatskapasitet med hurtig reaksjonsevne og lokal tilstedeværelse i de større byene». Forslaget ble også støttet av Kristelig Folkeparti og Venstre, altså sto en samlet opposisjon bak forslaget. Etter en lengre debatt ble forslaget nedstemt med regjeringspartienes 54 stemmer mot og opposisjonens 47 stemmer for.
Her er referatet fra behandlingen i Stortinget: lenke

12.12.2011:
Frp og Høyre vil etablere ny styrke som kan erstatte HV-016
NRK Dagsrevyen 21 melder 12. desember at Frp og Høyre tirsdag 13. desember vil fremme forslag i Stortinget om etablering av en ny styrke med kort responstid som kan erstatte nedlagte HV-016. Enheten skal ha svært kort reaksjonstid og være trent for skarpe oppdrag. -Jeg håper at regjeringspartiene ser på denne muligheten til å gjøre alvor av det man har snakket om i mange partier, nemlig å styrke beredskapen i Norge, sier leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Marie Eriksen Søreide (H).
NRK Nett-TV: nrk.no/nett-tv/klipp/811736/Spol til 4:48 minutter.

12.12.2011:
Riksrevisjonen skal granske nedleggelsen av HV-016
Nedleggelsen av HV016 høsten 2010 førte til åpen strid mellom tillitsvalgte og forsvarsledelsen, med anklager om maktmisbruk og løgner. Nå vil Riksrevisjonen gå gjennom hvilke vurderinger som ble gjort i Forsvarsdepartementet under behandlingen av den betente saken. - Vi har ikke noen dokumentasjon på svakheter før undersøkelsen begynner. Det er nettopp det som er meningen med en slik undersøkelse, sier ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen til VG.
NRK Morgennytt: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/811560/. Se ca 3 min og 41 sekunder ut i innslaget
VG Nett: vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10040765

07.12.2011:
Eks-forsvarssjef ville beholde nedlagt styrke: Skisserte løsning for HV016
(VG Nett) Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen lanserte en måte å beholde avdelingen hans etterfølger la ned. VG vet at den tidligere forsvarssjefen i sin tid ønsket å videreføre Heimevernets spydspiss, HV016, i Norges fire største byer. VG Nett kjenner til at tidligere forsvarssjef, General Sverre Diesen, skal ha diskutert uformelt med spesialstyrkemiljøet muligheten for å la befal fra jegerkommandoene tjenestegjøre i perioder som instruktører og ledere ved 016-avdelingene.
Les mer her: vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10024121

30.11.2011:
The Economist om norsk beredskap og HV-016
Jens Stoltenberg, the prime minister, has set up a commission to examine the various security agencies’ responses to the July attacks. By August 2012 it must produce proposals for preventing and responding to future attacks. Some think action is needed sooner. Last week a green paper on the future of the armed forces was released by the chief of defence. It contained no proposals for the co-ordination of army and police forces during and after a terrorist attack.

Most alarmingly to some, neither were there any plans to reinstate a crack unit of the home guard that was disbanded less than a year before the July attacks. This unit, HV-016, was founded in 1985 specifically to stop terror attacks. Its personnel worked part-time but had substantial military experience, including stints in Afghanistan, and were primed for rapid response.
Les mer her: economist.com/blogs/newsbook/2011/11/norway-attacks

28.11.2011:
Politikere varsler omkamp: Vil ha tilbake nedlagt styrke
(VG Nett) Et bredt politisk Norge vil ha tilbake den nedlagte Heimevernsavdelingen HV016 etter terrorangrepet i sommer.
- Vi vil ha tilbake den kapasiteten som hadde den urbane og lokale tilstedeværelsen. Det er behov for denne ressursen i en 22. juli-situasjon, sier leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Høyres Ine Marie Søreide til VG Nett. I artikkelen får Søreide støtte fra Venstre, FrP, KrF, Arbeiderpartiet og SV på Stortinget.
Les mer her: vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10016095

25.11.2011:
VG: HV016 mobiliserte 40 operatører på halvannen time i 2006
Under Øvelse Hovedstad i 2006 møtte 40 operatører fra HV016 på halvannen times varsel på en uanmeldt alarmøvelse, melder VG i dag. Artikkelen bringer også bilder fra øvelsen «Sniper training Falcon Eye» i Danmark, hvor skarpskyttere fra HV016 blant annet trente på å ta ut mål fra helikopter. I følge VG sier sentrale kilder i regjeringssystemet at det er aktuelt å gjenopprette en antiterrorstyrke i Heimevernet etter samme mønster.
Les mer her: vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10016059
VGTV: vgtv.no/#!id=46582

16.11.2011:
Høyre og Frp foreslår gjenopprettelse av HV016 i alternative statsbudsjetter
Fra Høyres alternative statsbudsjett 2012: Det er videre et klart behov for å øke Heimevernets innsats- og beredskapsevne for skarpe oppdrag, ikke minst i lys av beredskapsmangler som har kommet frem etter terrorangrepet 22. juli. Høyre vil gjenopprette en kapasitet med tilstedeværelse i de store byene, langt raskere responstid og evne til å løse skarpere oppdrag enn dagens innsatsstyrke.

Fra Frps alternative statsbudsjett 2012: Terroren som rammet landet 22. juli viser at Norge er sårbart. HV bør derfor revitaliseres. Da politiet har begrensede ressurser, må forsvaret generelt og HV spesielt styrkes i tiden fremover. Nedleggelsen av HVs 016 styrker er et skritt i feil retning og vi mener det er behov for å se på saken på nytt. I tillegg bør HV og politiet kunne trene og øve sammen slik at de står bedre rustet til å forsvare landet dersom det skulle bli behov for det.

09.11.2011:
VG: Høyaktuelt å gjenopprette en antiterrorstyrke i HV
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) skal ha bedt sine statsråder sørge for at Forsvaret får et langt større ansvar for å slå tilbake terrorangrep. Sentrale kilder i regjeringssystemet sier at det også er høyaktuelt å gjenopprette en antiterrorstyrke i Heimevernet etter mønster fra HV016, som ble nedlagt i fjor, i følge VG. VGs artikkel er sitert i melding fra NTB, som så langt er sitert i 42 nettmedier.
Les mer her: vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10015680

09.11.2011:
Leder for Stortingets kontrollkomité stiller spørsmål ved 016-nedleggelse
Ander Anundsen (FrP), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stiller spørsmål ved nedleggelsen av HV-016 i en kommentarartikkel i VG i dag: «For under ett år siden ble det politisk støy rundt nedleggelsen av HV 016. Enheten i Heimevernet som skulle bistå politiet i den typen hendelse som vi var utsatt for 22. juli. Heimevernet skal ha kapasiteter til å beskytte viktig infrastruktur, støtte nasjonal krisehåndtering og støtte politiet på forespørsel. Forsvarsministeren skrev i et brev til meg i november i fjor at det ikke er riktig at nedleggelsen av HV 016 ville svekke antiterrorberedskapen. Viser ikke erfaringen fra 22. juli at dette er feil?», skriver Anundsen

08.11.2011:
VG Nett: Faremo må forklare nedleggelsen av HV-016 i Stortingets terror-høring
Frp og Venstre vil ha full terror-granskning i Stortingets kontrollkomité, etter at justisminister Knut Storberget (Ap) og forsvarsminister Grete Faremo (Ap) har redegjort for 22.juli-angrepet torsdag 10. november. Blant spørsmålene Faremo må svare på i Stortinget torsdag er: «Hva er grunnen til at Heimevernets spesialavdelinger i HV016 ble lagt ned, og hvem har overtatt deres oppgaver?»
Les mer her: vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10015632

19.10.2011:
Forsvaret vil ha bonus tilbakebetalt
Aftenposten: I sommer fikk de 30 000 kroner i bonus. Nå vil Forsvaret ha igjen pengene fra soldatene i Heimevernets nedlagte eliteavdeling 016. Heimevernsstaben og Forsvaret sentralt, ved lønnsadministrasjonen (FLA), har kommet til at pengene ikke skulle vært utbetalt. Leder i offisersforbundet, Egil André Aas, sier at man ikke kommer til å fire. - Alle må få beholde pengene, sier Aas. Men problemet med lønn, bonus og skatt for HVs innsatsstyrker er langt større: Ifølge ekstillitsmann Thomas Lund Nielsen fra HV-016 ligger det en udetonert bombe i at menige og korporaler i HV, som får betalt for å trene mer enn de pliktige 6–9 dagene i året, ikke har betalt skatt. Og at befal som har betalt skatt, ikke har fått utbetalt feriepenger.
Les mer her: ap.no/nyheter/iriks/article4259138.ece

21.09.2011:
GIHV Kristin Lund kutter bonusen til HVs innsatsstyrker
I følge Aftenposten og Adresseavisen i dag har generalinspektøren for Heimevernet, Kristin Lund, besluttet å fjerne bonusen som utbetales til HVs innsatsstyrker etter tre års sammenhengende frivillig tjeneste. Dette til tross for at HV i følge Aftenposten kun har greid å rekruttere ca 3.400 av de 5.000 soldatene innsatsstyrkene skal bestå av. Tallet er allerede vesentlig redusert etter at HVs spesialavdeling 016, som var en del av innsatsstyrken, ble besluttet nedlagt og personellet sa opp sine kontrakter i begynnelsen av året. Nå kan det ifølge troppssjef Andreas Kallhovd i innsatsstyrke «Derby» bli enda vanskeligere å rekruttere folk med nødvendig kompetanse. Besparelsen skal gå til å øve de vanlige HV-soldatene. -Hadde enda pengene som spares gått til utstyr vi lenge har manglet, som skuddsikre vester eller flere treningsdager, hadde det vært lettere å akseptere, sier Kallhovd. På spørsmål om det ikke blir vanskelig å beholde de gjenværende innsatsstyrkesoldatene svarer GIHV Kristin Lund: -Jo, jeg ønsker virkelig å beholde dem. Derfor appellerer jeg nå til dem om å fokusere på forsvarssaken og ikke pengene.

12.09.2011:
Faremo kjente ikke til HV-loven
Dagsavisen: Da forsvarssjefen la ned Heimevernets elitestyrke i fjor, var forsvarsminister Grete Faremo (Ap) ukjent med lovparagrafen som krever Stortingets samtykke til HVs organisering. Da forsvarsminister Grete Faremo (Ap) redegjorde for nedleggelsen i Stortinget i november i fjor, viste Dagfinn Høybråten, KrFs medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, til heimevernslovens paragraf 2: «Heimevernets organisasjon og dets innpassing i Forsvaret fastsettes av Kongen med Stortingets samtykke.» – Jeg hadde ikke lest paragrafen, men jeg har vært gjennom de rettslige rammene og er trygg på at beslutningen er fattet på et godt juridisk grunnlag. Forsvarssjefen har handlet innenfor sine fullmakter, sier Faremo til Dagsavisen. Jan Arild Ellingsen, forsvarspolitisk talsmann i Frp, synes disse opplysningene er svært oppsiktsvekkende. Han mener det kan være en sak for kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Artikkel i Dagsavisen:dagsavisen.no/innenriks/article520563.ece

09.09.2011:
Helomvending om HV-staben
Dagsavisen: Først var det galt av Forsvaret å øke HV-staben med 50 prosent. Nå sier forsvarsminister Grete Faremo (Ap) at Forsvaret har gjort som det skulle. Faremo sier at økningen i HV-staben og flyttingen av samme stab til Elverum er to uavhengige prosesser og at økningen i staben ville ha skjedd uansett om staben var blitt værende i Oslo eller flyttet til Elverum. Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i utenriks- og forsvarskomiteen, har vært kritisk til at flytteprosessen er satt i gang uten at man har fått svar på hvor mye den kommer til å koste. Hun har uttrykt sterk bekymring for at flyttekostnadene kan gå ut over Heimevernets budsjett til trening, øving og utstyr. – At det fortsatt er uklart hva det koster og hvem som skal bære kostnadene, er svært lite tillitvekkende, sier Ine Marie Eriksen Søreide til Dagsavisen.

07.09.2011:
La ned elitestyrke - økte administrasjonen
Dagsavisen/NTB: Stikk i strid med regjeringens beslutning har Forsvaret økt Heimevernsstaben fra 30 til 43 personer etter at de la ned spesialavdelingen HV-016. Forsvaret ble i juli i fjor gitt i oppdrag å flytte Heimevernets stab fra Oslo til Terningmoen leir i Elverum. Flyttingen skulle skje uten økning i årsverk, verken i HV-staben eller i støttefunksjonene på Terningmoen, skriver Dagsavisen. Nedleggingen av eliteavdelingen HV-016 var svært omstridt, og en av begrunnelsene til forsvarssjef Harald Sunde var at man ville frigjøre 20 millioner kroner som Heimevernet kunne bruke til å trene vanlige HV-soldater. Nå viser det seg altså at man istedenfor har økt administrasjonen, noe stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, vil ha et svar på.

Artikkel i Dagsavisen:dagsavisen.no/innenriks/article520358.ece
Artikkel i VG.no:vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10090363
Artikkel i Aftenposten.no:aftenposten.no/nyheter/iriks/article4219598.ece

01.09.2011:
Krever HV-016 tilbake
Heimevernets spesialavdeling HV-016 må gjenopprettes og innlemmes i norsk terrorberedskap så raskt som mulig, forlanger opposisjonen på Stortinget. Forsvarsdepartementet bør snarest mulig ta kontakt med soldatene som var i HV-016, og sørge for at avdelingen gjenopprettes i en eller annen form, sier Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, til Dagsavisen.
Oppslag på VG.no:vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10081988
P4: http://www.p4.no/story.aspx?id=426196
NRK: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7773354
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4214543.ece
Rogalands Avis: http://www.rogalandsavis.no/nyheter/innenriks/politikk/article5718540.ece
Fremover: http://www.fremover.no/Innenriks/Politikk/article5718540.ece
Bergensavisen: http://www.ba.no/nyheter/irix/article5718540.ece
Østlandsposten: http://www.op.no/Innenriks/Politikk/article5718540.ece

31.08.2011:
Tabbe å legge ned HV-016
Terrorangrepene 22. juli viser hvilken tabbe det var å legge ned spesialenheten HV-016 i Heimevernet, sier NUPI-forsker Ståle Ulriksen til Dagsavisen. – Hva om det hadde kommet et angrep mot Stortinget eller andre bygninger? Soldater fra HV-016, som hadde høyt treningsnivå og lang erfaring, inkludert kamperfaring, ville vært i langt bedre stand til å håndtere et angrep enn HV-avdelinger som trener noen dager i året, sier Ulriksen. NTB laget en sak basert på Dagsavisens artikkel, og denne saken er gjengitt i omkring 80 norske medier.

Her finner du artikkelen i Dagsavisen:dagsavisen.no/innenriks/article519939.ece
Her finner du NTB-meldingen: http://www.ba.no/nyheter/irix/article5717358.ece

17.08.2011:
Venstres sentralstyre vil videreføre HV-016s kapasitet
Sentralstyret i partiet Venstre har vedtatt en uttalelse om langtidsplanen for Forsvaret. I uttalelsen fremkommer følgende: “Øvingsintensiteten i HV må økes. Det må sikres at den verdifulle kompetansen fra den nedlagte avdelingen HV016 videreføres på egnet måte i eksisterende eller nye strukturer i Forsvaret”. Uttalelsen ble vedtatt 19.06.2011 og kan i sin helhet leses her: venstre.no/artikkel/35309

12.08.2011:
Adresseavisen på lederplass: -Bør vurdere 016-nedleggelse
“Kommisjonen bør vurdere forsvarssjefens beslutning i desember i fjor om å avvikle HV 016, som blant hadde til oppgave å bistå politiet i antiterroroperasjoner”, skriver Adresseavisen på lederplass i dag.

12.08.2011:
NOF og BFO om anmeldelsen av Forsvarssjefen
Både NOF og BFO har kommentert anmeldelsen på sine hjemmesider. - Norges Offisersforbund har forståelse for frustrasjonen og det skritt som nå er tatt med en anmeldelse, sier Forbundsleder Egil André Aas.

NOFs artikkel: nof.no/pc-413-67-Har-FSJ-brutt-militærstraffelov.aspx (ekstern lenke)
BFOs artikkel: bfo.no/index.php/bfo/sak/forsvarssjefen_anmeldt (ekstern lenke)
BFOs ukeinfo: bfo.no/index.php/bfo/sak/info_uke_32_2011 (ekstern lenke)

11.08.2011:
"Hemmelig maktkamp"
Magasinet Plot bringer i dag en omfattende artikkel om prosessen som har pågått etter nedleggelsen av HV-016. “Forsvarssjefen er anmeldt av sine underordnede og balanserer på kanten av mistillit fra de tillitsvalgte. Bli med inn i korridorene, til en hemmelig maktkamp om forsvarssjefens framtid og norsk antiterrorberedskap i ukene før angrepet som rystet ladet 22. juli”, skriver Plot. Magasinet kan kjøpes hos Narvesen eller MIX. Se også
Lenke: magasinetplot.no (ekstern lenke)

11.08.2011:
Aftenpostens utenriksredaktør Kjell Dragnes kommenterer norsk beredskapsnivå
Utdrag fra Dragnes’ kommentar: “Nåværende forsvarssjef Harald Sunde sørget før jul, etter en opprivende strid, å nedlegge HV016, fem avdelinger i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, med spesialkompetanse til å bistå i antiterroroperasjoner. Glemt var stortingsmeldingen om sivilt-militært samarbeid fra 2004:

«I lys av et uforutsigbart trusselbilde hvor det ikke kan ses bort fra at politiets samlede ressurser ikke strekker til, er det viktig at HV ved behov kan stille fleksible og kompetente bistandsressurser til disposisjon for politiet.» “

Artikkel:aftenposten.no/meninger/kommentatorer/dragnes/article4197728.ece (ekstern lenke)

10.08.2011:
Anmeldt av sine egne
Aftenposten og NTB melder i dag at flere fagforeninger i Forsvaret i lengre tid har hatt samarbeidsproblemer med forsvarssjef Harald Sunde. Nå har misnøyen kulminert med at han har blitt anmeldt av sine egne. Artiklene er basert på oppslag i magasinet Plot.

Her er lenke til NTB-meldingen som er referert i Dagbladet.no
dagbladet.no/2011/08/10/nyheter/arbeidsliv/politikk/17618033 (ekstern lenke)

Lenke til anmeldelsen: PDF hos BFO (ekstern lenke)

09.08.2011:
Generaladvokaten inhabil, vil at Statsadvokaten skal behandle anmeldelse av Forsvarssjefen
De tillitsvalgte i den nedlagte avdelingen HV-016 leverte 5. juli en anmeldelse av Forsvarssjef Harald Sunde til Generaladvokaten. Generaladvokaten har etter en grundig vurdering kommet til at han som Forsvarssjefens juridiske rådgiver er inhabil i saken. Han har derfor oppfordret HV-016s tillitsvalgte til å rette anmeldelsen til statsadvokaten, noe som ble gjort mandag 8. august.

28.06.2011:
Statsministerens kontor og Stortinget uten evakueringsberedskap etter HV-016-nedleggelse
I en reportasje i Vi Menn fremgår det at HV-016 hadde ansvar for evakuering av Statstministerens kontor og Stortinget. Etter nedleggelsen av avdelingen er det ingen avdelinger verken i Forsvaret eller Politiet som har fått et dedikert ansvar for dette.

10.01.2011:
95 prosent av HV-016s soldater sier opp sine kontrakter fordi det ikke er tilbudt noen løsning for videreføring av soldatenes kompetanse i Forsvaret

Artikkel: vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10037415 (ekstern lenke)

26.09.2010:
NRK Søndagsrevyen: Beredskap svekkes ved nedleggelse av HV-016
Her er innslaget hvor NRK for første gang melder om nedleggelsen av HV-016. Innslaget inkluderer intervju med tillitsvalgt Thomas Lund Nielsen.
Artikkel: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/230742/ (ekstern lenke)